برتونیکس - گیلان

آدرس: رشت بلوار گلسار روبه روی خ ۹۳ جنب بانک اقتصاد نوین

تلفن: ۰۱۳۳۲۱۱۱۹۹۴

 

موقعیت فروشگاه روی نقشه

آدرس: لاهیجان ، خیابان شیشه گران ، نبش بهشتی ۲۱

تلفن: 01342242629

 

موقعیت فروشگاه روی نقشه